κουτί βιβλίο για μετάλια,εικόνας και ασημικών κατόπιν παραγγελίας