Ειδική κατασκευή κουτιού,κατόπιν παραγγελίας, για λάδι,μέλι,γλυκά